.::. کاراته .::. .::. کان ذن ریو .::. .::. یزد .::. .::. تفت .::. .::.  مربیان  .::. .::. داوران .::. .::.  قهرمانان  .::. .::. تصاویر .::. .::.  مطبوعات .::. .::. تماس با ما .::.

   

خدایا از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار گذار . . . نگاهی، یادی ، تصویری، خاطره ای برای آن هنگام که فراموش کردیم روزی چقدر عاشق بودیم . . . ش