.::. کاراته .::. .::. کان ذن ریو .::. .::. یزد .::. .::. تفت .::. .::.  مربیان  .::. .::. داوران .::. .::. تصاویر .::. .::.  مطبوعات .::. .::.  تماس با ما .::.

 

 

بنا به اهمیت مسابقات در سه دسته مسابقات بین المللی، مسابقات انتخابی تیم ملی، مسابقات دانش آموزی، مسابقات قهرمانی کشور سبکی، مسابقات قهرمانی استان هیئتی و مسابقات استانی سبکی طبقه بندی و ارائه خواهد شد.

 

ابوالفضل شبانی :

 • دارنده مدال طلای تیمی مسابقات کاپ آزاد امارات – دبی - 2007

 محمد جواد نبی زاده:

 • مدال برنز مسابقات کاپ آزاد امارات- دبی - 2007

حامد فهیمی

 • مدال طلای انتخابی تیم ملی نوجوانان جمهوری اسلامی ایران – تهران - 1383

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور سبک کان ذن ریو- یزد – 1382

 • مدال نقره مسابقات قهرمانی کشور سبک کان ذن ریو- یزد – 1385

حسام الدین فرهادی:

 • مدال برنز مسابقات کاپ آزاد امارات - 2007

 • مدال برنز جام بسفر ترکیه - 2007

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – تفت - 82

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – اردبیل - 84

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – کان ذن ریو – تفت - 85

حسین دهقانی

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور –  اردبیل - 84

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – سبک هانکوریو – یزد - 86

حجت فرهادی

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور  – تفت– 82

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور  – اردبیل– 84

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور  – محمد شهر کرج– 86

محمد مهدی شکاری

 • مدال برنز مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته – سمنان – 1385

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – کوبه اوزاکا - یزد – 85

 • مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور- کان ذن ریو  – تفت– 85

 • مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور – هانکوریو– یزد– 86

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – کان ذن ریو  –  محمد شهر کرج– 88

 عباسعلی دهقانپور

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – هانکوریو – یزد– 86

سید محمد رضا شجاعی

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – دانش آموزی- ارومیه – 87

 • مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور – کان ذن ریو – تفت – 85

 • مدال نقره مسابقات قهرمانی کشور – هانکوریو – یزد – 86

محمد محمودی

 • مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور – هانکوریو – یزد – 86

محمد رضا آیتی زاده

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – هانکوریو – یزد – 86

محمد رضا دهشیری

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – کان ذن ریو – تفت – 85

محمد علی پورمحمد علی

 • مدال نقره کاپ آزاد امارات – دبی - 2007

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – 85 – تفت

 • مدال طلای مسابقات قهرانی کشور – هانکوریو– یزد– 86

سید علی دهقان حسینی

 • مدال نقره کاپ آزاد امارات – دبی - 2007

سید رضا عرب

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – هانکوریو – یزد – 86

مصطفی اردانی زاده

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – هانکوریو – یزد – 86

علی دهقانپور (حسین)

 • مدال نقره مسابقات قهرمانی کشور – کان ذن ریو – محمد شهر کرج – 88

علی فلاح تفتی

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – کان ذن ریو – محمد شهر کرج – 86

علی دهقانپور (محمد تقی)

 • مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور – کان ذن ریو – تفت – 85